Наукова робота

          

Науковці кафедри експертизи та митної справи свого часу започаткували наукову школу «Експертиза товарів: теоретичний та практичний аспекти» під керівництвом к.т.н., проф. Омельченко Н.В., к.т.н., доц. Поліщук Л.В.

У рамках роботи наукової школи були захищені дисертації:

2011 р. – Калашник Олена Володимирівна кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 26.055.02 Київського національного торговельно-економічного університету на тему«Товарознавча оцінка шкурок хутрового кроля» зі спеціальності 05.18.15 – товарознавство (науковий керівник: к.т.н., проф. Омельченко Н. В.)

2012 р. – Мартосенко Марина Григорівна дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 35.840.02 Львівської комерційної академії на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.08 – товарознавство на тему «Формування асортименту і якості котоніновмісних трикотажних полотен» (науковий керівник – д. т. н., проф., заслужений діяч науки та техніки України Семак Богдан Дмитрович).

2014 р. – Браїлко Анна Сергіївна дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді К 35.840.02 Львівської комерційної академії Центральної спілки споживчих товариств України на тему: «Шляхи підвищення довговічності та товарознавча експертиза одягу зі шкіри, що перебував у експлуатації» зі спеціальності 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів (науковий керівник: к.т.н., професор Омельченко Н. В.)

2015 р. – Ткаченко Аліна Сергіївна кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій ради К 35.840.02 Львівської комерційної академії на тему: «Формування споживних властивостей печива цукрового підвищеної харчової цінності»; спеціальність 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів (науковий керівник: д.т.н., професор Сирохман І. В.).

2015 р. – Лисенко Наталя В'ячеславівна кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 35.840.02 Львівської комерційної академії на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.08 – Товарознавство непродовольчих товарів на тему «Товарознавча оцінка шкір із гідрофобною обробкою для взуття спеціального призначення» (науковий керівник – к. т. н., професор Омельченко Наталія Володимирівна).

З 2010 року на кафедрі дослідження проводяться відповідно до плану науково-дослідної роботи за темами:

Виконання експертних досліджень на замовлення юридичних та фізичних осіб (науковий керівник проф., к.т.н. Омельченко Н.В.);

Дослідження комплексу функційних характеристик геотекстильних матеріалів (науковий керівник проф., д.т.н. Пелик Л.В., № державної реєстрації 0113U007469).

Наукові досягнення підтверджено патентами. 

2005 р. Патент  8638 «Склад пігментного концентрату» Данилкович А. Г., Оленко Л. М., Омельченко Н. В., Касьян Е. Є., Ковтуненко О. В.

Патент 9353 «Спосіб оздоблювання спилку» Оленко Л. М., Данилкович А. Г., Омельченко Н. В., Касьян Е. Є., Ліщук І. В.

2008 р. Патент на корисну модель № 33803 «Пристрій для визначення об’єму фізичних тіл» Цимбаленко О. П., Данилкович А. Г., Бехарський В. Й., Браїлко А. С.

2009 р. Патент на корисну модель № 40731 «Спосіб обробки шкур» Данилкович А. Г., Калашник О.В., Омельченко Н. В.

Патент на корисну модель № 41859 «Композиція для фарбування шкіри» Данилкович А. Г., Омельченко Н. В., Браїлко А. С.

2012 р. Патент на корисну модель № 70418 «Спосіб емульсійного жирування-гідрофобізації шкіри» Ліщук В. І., Данилкович А. Г., Омельченко Н. В., Лисенко Н. В.

2015 р. Патент 101328 «Склад цукрового печива «Барви природи» Ткаченко А. С., Сирохман І. В.

Патент 101330 « Склад цукрового печива «Барбарисове» Ткаченко А. С., Сирохман І. В.

Патент 101331 «Склад цукрового печива «Ясне сонечко» Ткаченко А. С., Сирохман І. В.

Патент 101329 «Склад цукрового печива «Дачне» Ткаченко А. С., Сирохман І. В.

Щорічно кафедрою експертизи та митної справи проводиться Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ». Основні тематичні напрями конференції:

Завдання проведення конференції:

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ», 20-22 березня 2018 року

Інформація про V Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ» 20-22 березня 2017 року

Інформація про IV Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Матеріали IV Міжнародної науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

III МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ» 16-18 березня 2016 року

Інформація про IIІ Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ»

Інформація про II Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Матеріали II Міжнародної науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ»

Анотований звіт про підсумки науково-дослідної роботи кафедри експертизи та митної справи за 2016 р.

Анотований звіт про підсумки науково-дослідної роботи кафедри експертизи та митної справи за 2015 р.

Анотований звіт про підсумки науково-дослідної роботи кафедри експертизи та митної справи за 2014 р.

Зміст і характер науково-дослідної роботи студентів визначаються  проблематикою наукової роботи кафедри та здійснюється в таких напрямах:

На кафедрі експертизи та митної справи функціонує студентській науковий гурток «Експерт», керівником якого є Калашник О.В. к.т.н., доц.

На засіданнях наукового гуртка обговорюються результати досліджень, перспективи подальшої роботи, участь у наукових заходах ВНЗ України та за її межами.

Студенти, під керівництвом викладачів, приймають участь у щорічній Науковій студентській конференції за підсумками науково-дослідних робіт.

21-22 квітня 2015 року відбулася ХХХVІІІ Наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства», на якій в секції 34 «Актуальні проблеми товарознавства, експертизи та митної справи: теорія та практика» були заслухані 14 доповідей студентів 5 курсу спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі» ОКР «спеціаліст», «магістр».

У 2015 році студенти під керівництвом викладачів підготували публікації результатів досліджень та брали участь у таких наукових заходах: